Uvodne delavnice nenasilne/povezovalne komunikacije – Slovenija – 2019


Ustvarjanje skrbnih,

spoštljivih, sočutnih in

opolnomočenih odnosov

Uvodne dvodnevne izkustvene delavnice

nenasilne/povezovalne komunikacije 


2. – 3. marec 2019, v Mariboru

23. – 24. marec 2019, na Jesenicah

30. – 31. marec 2019, v Krškem

1. – 2. junij 2019, v Celju

8. – 9. junij 2019, v Ajdovščini

12. – 13. oktober 2019, v Izoli


Kadar zaradi nesoglasij ali celo razprtij v odnosih naše potrebe niso izpolnjene, doživljamo jezo, nemoč, in frustriranost, posledično pa je s tem kakovost našega življenja slabša.

V kolikor vas zanima doseganje razumevanja, sodelovanja, učinkovitosti in opolnomočenja v komunikaciji, je to najverjetneje pravi dogodek za vas. Na delavnici bo poudarek na razumevanju sebe, vzpostavljanju poglobljenega stika s sabo, sočutnemu odnosu do drugih in pristnemu izražanju v skladu s svojo edinstvenostjo, s svojimi potrebami in vrednotami na način, ki ohranja spoštljive, iskrene in zadovoljujoče odnose.

Ko jasno in iskreno komuniciramo na povezovalen način, si povečamo možnosti za obojestransko upoštevanost in razumevanje, ne glede na to ali druge osebe poznajo metode povezovalne komunikacije. Ob tem pa v odnose vnašamo skrbnost, vzajemno spoštovanje, povezanost in iskrenost. Naš namen bo vzpostavljanje stika ter raziskovanje in odpiranje prostora za iskanje rešitev, ki pogosteje izpolnijo potrebe vseh udeleženih in s tem prispevajo h konstruktivnemu obvladovanju konfliktov.

Model povezovalne komunikacije je izrazito izkustven, zato bomo na delavnici izvedli vrsto interaktivnih vaj, ki bodo doprinesle k jasnosti, kako model deluje. Lahko boste iskali rešitve za resnične primere iz vašega vsakodnevnega življenja. 

Udeleženci boste spoznali in vadili naslednje veščine povezovalne komunikacije:

  • prepoznavanje občutkov in potreb pri sebi in drugih,
  • vzpostavljanje sočutnega stika s sabo in drugimi,
  • pristno povezovalno izražanje,
  • zavedanje in spreminjanje svojih prepričanj in sodb, 
  • empatično vživljanje vase in v druge,
  • odzivi v čustveno intenzivnih situacijah, 
  • soočanje z razdiralnim govorom (obsodbe, izsiljevanja, kaznovanja, …),
  • konstruktivno delovanje v konfliktnih situacijah. 

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku. 

Delavnica je primerna za popolne začetnike, saj za udeležbo ni potrebno nobeno predznanje. V kolikor ste se s povezovalno/nenasilno komunikacijo že srečali, ste prav tako dobrodošli, saj boste na delavnici lahko znanje še poglobili in vadili.

Na delavnicah bomo spoznavali nekatere veščine, usmeritve in pristope
povezovalne komunikacije, ki delujejo na vseh življenjih področjih,
posebno pozornost pa bomo posvetili odnosu s sabo in drugimi.

Izobraževanje povezovalne komunikacije temelji na veščinah nenasilne komunikacije (po dr. Marshallu Rosenbergu), v tujini priznanega in uveljavljenega komunikacijskega pristopa, ki v medsebojne odnose prinaša večje razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično povezanost, sproščenost, veselje in radost.

Izobraževanja bodo potekala v soboto in nedeljovsakič od 9:00 do 17:00 ure.

V primeru, da je plačnik organizacija ali podjetje je cena delavnice 150 EUR.
Za samoplačnike / fizične osebe je cena delavnice 100 EUR.

Delavnice bomo vodili: Dmitriy Kopina, Jaka Kovač in Javor Škerlj Vogelnik.

V kolikor bi se delavnice res želeli udeležiti, pa vam cena predstavlja oviro, nam to prosim sporočite, da  skupaj poiščemo rešitev.

Udeleženci tega dvodnevnega izobraževanja pridobite možnost vadbe na srečanjih skupine za nenasilno komunikacijo v Ljubljani, ki potekajo dvakrat mesečno.

      

Prijavite se lahko tukaj.

Informacije: dmitriy.kopina@gmail.com
Dmitriy: 068 176 373
https://povezovalna-komunikacija.si/ https://www.facebook.com/PovezovalnaKomunikacija

 Potrebujete več informacij. Pišite nam tukaj.

 

O nas:

Dmitriy Kopina

Dmitriy sem v prvi vrsti človek, sicer pa goreč raziskovalec življenja, ljubitelj narave in vsega živega. Moje poslanstvo je nuditi podporo posameznikom pri iskanju njim lastne poti, polnosti življenja in zavedanja z namenom povezovanja, sodelovanja, gradnje skupnosti, izboljševanja odnosov in kvalitete življenja.

Delujem kot trener, strokovnjak, vodja, coach, oče in učitelj na osebnih in poslovnih področjih. Ob tem sem izkušen komunikator, dolgoletni praktik na področju partnerskih odnosov in povezovalne komunikacije.

Po izobrazbi sem magister ekonomskih in poslovnih ved, z več kot 30 let izkušenj pri vodenju, skupinskem delu, organiziranju in izobraževanju v različnih domačih in mednarodnih okoljih. Sem certificiran trener nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC).

Javor Škerlj Vogelnik

Javor Škerlj Vogelnik sem dipl. prof. športne vzgoje z večletnimi izkušnjami poučevanja otrok in odraslih v športu. V zadnjih letih med drugim delujem kot trener komunikacijskih veščin v poslovnem okolju, na univerzah, v mladinskih centrih in drugih organizacijah. Še posebej me pritegnejo večdnevna izobraževanja in intenzivni treningi povezovalne komunikacije, v svoje delo pa vključujem tudi gibalne pristope.

Povezovalna komunikacija mi predstavlja most k poglobljenemu stiku s seboj in drugimi, hkrati pa me navdušuje njena praktična uporabnost v vsakdanjem življenju in odnosih. Iz želje po poglabljanju znanja in širjenju tovrstnega pristopa, sem vstopil v proces certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC). Med moje strasti spadajo tudi glasba, izdelovanje iz lesa, postopoma pa se izobražujem tudi iz gibalno terapevtske metode Movement Medicine.

Jaka Kovač

Jaka že od leta 2005 delam s skupinami kot trener, facilitator in mladinski delavec – vodim delavnice za prostovoljce, mladinske delavce, učitelje, športne trenerje, voditelje delavnic, begunce, otroke in mladostnike na različne teme (komunikacija, vodenje skupin, medkulturni dialog, medgeneracijsko sodelovanje, integracija beguncev, delo z otroki s posebnimi potrebami …)  idr.

S povezovalno komunikacijo sem se srečal leta 2011, od takrat jo redno prakticiram/študiram ter vnašam v svoje delo. Sem v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC). Sicer sem velik ljubitelj gozda, navdušen plesalec, 20 let sem delal kot trener juda, vodim delavnice meditacije in sproščanja.

Comments are closed