Izkustvena delavnica povezovalne komunikacije – Ljubljana – junij 2018Izkustvena delavnica

povezovalne komunikacije

 


Ljubljana, 9. in 10. junij 2018
9.00 – 16.30


  Delavnica povezovalne komunikacije temelji na veščinah nenasilne komunikacije (po Marshalu Rosenbergu), v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa h komunikaciji,  ki v odnose prinaša več razumevanja, povezanosti, avtentičnosti in iskrenost.

Osnovno vodilo je vzpostavljanje kvalitete stika med ljudmi na način, da so lahko potrebe vseh vpletenih v čimvečji meri upoštevane. Gre torej za vzpostavljanje načinov razmišljanja, uporabe jezika in načina komuniciranja, ki bazira na jasnih observacijah, avtentičnemu izražanju notranjega doživljanja posameznika, empatičnemu poslušanju in samoempatiji.

Udeleženci bodo spoznali in vadili naslednje veščine povezovalne komunikacije:
• Aktivno empatično poslušanje;
• zavedanje načinov razmišljanja in vedenja, ki nas ne podpirajo v polnosti;
• učenje jezika in načina komuniciranja, ki podpirajo ustvarjanje kvalitetnega stika
• povezovalni vs razdiralni jezik;
• vživljanje v drugo osebo;
• prepoznavanje občutkov in potreb pri sebi in drugih
• preobražanje občutkov jeze, krivde in sramu;
• samoempatija – ohranjanje stika s seboj tudi v zahtevnih situacijah;
• postavljanje meja – kako reči ne na povezovalen način;
• iskreno, polno, povezovalno in avtentično izražanje sebe;
• konstruktivno reševanje konfliktov;
• preobražanje sovražne podobe, ki jo gojimo do druge osebe;
• soočanje z razdiralnim govorom;
• poglabljanje stika s seboj in drugimi.

Delavnice bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje komunikacijskih rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo v vsakodnevnem življenju.

Lokacija: Ljubljana (točen naslov javimo naknadno)

Termin: Sobota in nedelja, 9. in 10. junij 2018, oba dneva med 9.00 in 16.30 (z vmesnim odmorom za kosilo)

Prijava: Tukaj, rok prijave 31. Maj

Cena: 100 EUR (150 EUR za podjetja)

Informacije:

Javor (javorsv@gmail.com 030 383 657),  

Jaka (jakakovac@hotmail.com, 041470770)

 

O naju:

Javor Škerlj Vogelnik


Javor je diplomirani profesor športne vzgoje z večletnimi izkušnjami poučevanja otrok in odraslih v športu. V zadnjih letih se posveča plesu, glasbi in umetniškemu ustvarjanju iz lesa ter podpori posameznikom in skupinam pri reševanju konfliktov. Povezovalna komunikacija mu predstavlja most k poglobljenemu stiku s seboj in z drugimi, hkrati pa ga navdušuje njena praktična uporabnost v vsakdanjem življenju in odnosih. Iz želje po poglabljanju znanja in širjenju tovrstnega jezika med ljudi, se je odločil, da vstopi v proces certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC).

Jaka Kovač

aka je trener neformalnega izobraževanja in facilitator. V okviru Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljskega dela, je od leta 2005 odvodil preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, stigmatizacija, mentorstvo, vodenje skupin, prostovoljstvo v šolah. Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi tudi različna izobraževanja za učitelje, mladinske delavce in športne trenerje na temo dela z mladimi in sodelovalnih pristopov.
Redno se udeležuje izobraževanj nenasilne komunikacije (po Marshalu B. Rosenbergu), je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja. Več let se je učil in prakticiral skupinski dialog, je učitelj meditacije, 20 let je bil trener juda.

 

 

Comments are closed