Vzpostavljanje pristnega stika z otroki in mladostniki – Ljubljana – marec 2019


Vzpostavljanje pristnega stika z

otroki in mladostniki

dvodnevna izkustvena delavnica 

Izobraževanje za učitelje, vzgojitelje, ravnatelje, in druge zaposlene v vzgoji in izobraževanju


5. in 6. marec 2019, v Ljubljani


   • Kako v neprijetnih in stresnih situacijah ostati umirjeni in v stiku s sabo?

   • Kako komunicirati, da bi vas otroci resnično slišali, razumeli in upoštevali?

   • Kaj je sporočilo otrok, izza njihovih besed, dejanj in vedenj?

V kolikor si pri svojem delu želite več sodelovanja in povezanosti ali pa si želite v medsebojne odnose vnesti več zaupanja, sočutja, iskrenosti in sproščenosti, potem je ta delavnica za vas najverjetneje prava izbira.

Povezovalna komunikacija v šolski prostor prinaša:
   • večjo povezanost in sproščenost učiteljev in otrok,
   • lažjo in jasnejšo komunikacijo z otroki in mladostniki,
   • večje prevzemanje odgovornosti s strani učencev,
   • več spoštovanja med učenci in učitelji,
   • bolj sproščeno in prijateljsko razredno dinamiko,
   • več sodelovanja in sočutja med otroki,
   • manj konfliktov ter lažje reševanje le teh, če do njih pride.

Delavnica bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar vam kot udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.

Na delavnici bomo spoznavali nekatere veščine, usmeritve in pristope povezovalne komunikacije, ki delujejo na vseh življenjih področjih, posebna pozornost pa gre uporabi povezovalne komunikacije z otroki in sodelavci.

Izobraževanje povezovalne komunikacije temelji na veščinah nenasilne komunikacije (po dr. Marshalu Rosenbergu), v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa k komunikaciji. V odnose v šolskem prostoru prinaša večje razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično povezanost, sproščenost, veselje in radost.

Udeleženci boste na delavnici lahko osvojili naslednja znanja in veščine:
   • ustvarjanje okolja, ki spodbuja spoštljive in konstruktivne odnose,
   • empatičnega poslušanja, kot ključa do dobrih odnosov,
   • prepoznavanja in razumevanja občutkov in potreb vseh vpletenih,
   • avtentično in jasno samo-izražanje,
   • prepoznavanje razdiralnega in uporaba povezovalnega jezika,
   • ostajati miren in ohranjati stik s sabo v zahtevnih in stresnih situacijah,
   • postavljati meje na povezovalen način – kako reči “ne” in ostati povezan,
   • prepoznavati potrebe izza različnih vedenj (kričanje, pretepanje, apatija, …) in
   • načine, kako se konstruktivno odzvati v različnih situacijah.

Izobraževanje obsega 16 pedagoških ur in bo potekalo v Ljubljani,
5. in 6.3. 2019, vsakič od 9:00 do 16:30 ure.
V primeru, da je plačnik organizacija ali podjetje je cena delavnice 150 EUR.
Za samoplačnike / fizične osebe je cena delavnice 100 EUR.
Delavnico bova vodila Jaka Kovač in Dmitriy Kopina.

Udeleženci tega dvodnevnega izobraževanja pridobite možnost vadbe na srečanjih skupine za nenasilno komunikacijo v Ljubljani, ki potekajo dvakrat mesečno.

Prijavite se lahko tukaj.

Informacije: povezovalna.komunikacija@gmail.com
Jaka: 041 470 770 , Dmitriy: 068 176 373
https://povezovalna-komunikacija.si/ https://www.facebook.com/PovezovalnaKomunikacija

 Potrebujete več informacij. Pišite nam tukaj.

Izobraževanja povezovalne komunikacije lahko časovno prilagodimo vašim željam in jih tudi izvedemo v vašem kraju, oziroma v vaši organizaciji

Za več informacij nas prosim pokličite ali pa nam pišite.

 

O naju:

Jaka Kovač

Od leta 2005 delam s skupinami kot trener, facilitator in mladinski delavec – vodim delavnice za prostovoljce, mladinske delavce, učitelje, športne trenerje, voditelje delavnic, begunce, otroke in mladostnike na različne teme (komunikacija, vodenje skupin, medkulturni dialog, medgeneracijsko sodelovanje, integracija beguncev, delo z otroki s posebnimi potrebami …) idr.

S povezovalno komunikacijo sem se srečal leta 2011, od takrat jo redno prakticiram/študiram ter vnašam v svoje delo. Sem v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC). Več let sem prakticiral skupinski dialog po Davidu Bohmu, 20 let sem delal kot trener juda, vodim tudi delavnice meditacije in sproščanja.

 

Dmitriy Kopina

Dmitriy sem v prvi vrsti človek, sicer pa goreč raziskovalec življenja, ljubitelj narave in vsega živega. Moje poslanstvo je nuditi podporo posameznikom pri iskanju njim lastne poti, polnosti življenja in zavedanja z namenom povezovanja, sodelovanja, gradnje skupnosti, izboljševanja odnosov in kvalitete življenja.

Delujem kot trener, strokovnjak, vodja, coach, oče in učitelj na osebnih in poslovnih področjih. Ob tem sem izkušen komunikator, dolgoletni praktik na področju partnerskih odnosov in povezovalne komunikacije.

Po izobrazbi sem magister ekonomskih in poslovnih ved, z več kot 30 let izkušenj pri vodenju, skupinskem delu, organiziranju in izobraževanju v različnih domačih in mednarodnih okoljih. Sem certificiran trener nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC).

 

Comments are closed