Ponudba

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA v poslovnem okolju

V današnjem stresnem načinu življenja izgubljamo dober del časa, denarja in energije zaradi nesoglasij, skritih bojev za prevlado in zamer. Ob tem se slabo počutimo, doživljamo jezo, nemoč in frustriranost. Lahko smo priča začaranemu krogu stisk v delovnem okolju. Posledično nam nemalokrat upade motivacija, kljub velikim naporom se dogaja, da dosegamo slabšo učinkovitost in ciljev morda sploh ne dosežemo – bodisi kot posamezniki, skupina, organizacija ali družba. Ob vsem tem pogosto trpi tudi kvaliteta našega osebnega življenja.

Model povezovalne komunikacije ponuja praktičen izhod iz začaranega kroga, kjer vsi udeleženci doprinašajo in podpirajo proces  učinkovitih in dobrih odnosov.

Ponujamo programe, delavnice in vodenje rednih srečanj, ki so izrazito izkustvene in transformativne narave, za:

 • Razvoj komunikacijskih veščin in sodelovanje v timu, ustvarjanje varnega prostora za dobre odnose med vsemi zaposlenimi, povezanost in učinkovitost komunikacije v organizaciji na horizontalni ravni
 • Ustvarjanje in vzdrževanje kulture odprtega komunikacijskega prostora, v katerem se sproti varno in učinkovito pogovarjamo o rečeh, ki so nam pomembne z vidika vseh ravni organizacije
 • Združevanje moči za doseganje skupnih ciljev
 • Transformacijo notranje kulture odnosov, komuniciranja in sodelovanja na želeno raven učinkovitosti
 • Vzpostavljanje dialoga v zahtevnih situacijah, reševanje konfliktov in mediacijo
 • Vodenje po principih sodelovanja in somoči s sodelavci
 • Kakovostne odnose s strankami in partnerji

Vabimo vas k celoletnemu procesu skozi delavnice in vadbene skupine do trajne transformacije kulture organizacije. V tem procesu se sodelavci opolnomočijo za nadaljnje ustvarjanje in vzdrževanje odprtega komunikacijskega prostora, za katerega verjamemo, da se v njem mnogo hitreje porajajo in udejanjajo učinkovite rešitve za izzive, s katerimi se pri svojem delovanju, razvoju in rasti srečuje vsaka organizacija.

Obrnite se na nas, dogovorili se bomo za srečanje in skupaj z vami bomo pripravili program, ki bo prilagojen vašim potrebam in ciljem.

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA skozi gibanje

Svoje občutke in potrebe kdaj težko izrazimo z besedami, zato nam je utelešenje in gibanje pri tem v pomoč. Da bi v procese znotraj delavnic povezovalne komunikacije vključili tudi telo, smo pripravili vrsto delavnic, ki se nanašajo na gibanje. Poleg standardnih pristopov modela nenasilne komunikacije so tukaj vključeni tudi elementi kontakne improvizacije, prostega (izraznega) giba z ali brez glasbe ter elementi drugih telesnih vaj, ki so nam v podporo pri vzpostavljanju stika s seboj in z drugimi.

Kako:

Preko praktičnih gibalnih vaj, katerih povabilo bo raziskovanje v varnem prostoru, bodisi Individualno, v parih ali skupinsko.

Nekaj tem, ki jih na ta način lahko raziskujemo skozi gibanje:
– Odnos do svojega telesa
– Razumevanje in izražanje čustev
– Stik z lastnimi potrebami in njihovo utelešenje
– Dinamika odnosa v paru
– Zaupanje
– Zavrnitev

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA v vrtcih

Vrtec je prostor, kjer prihajajo otroci do prvih stikov s svojim širšim okoljem. Ustvarjati se pričnejo nova prijateljstva in številni drugi odnosi, zato pride tudi do nesporazumov in konfliktov. Konflikt lahko nastane med otroki, med otroki in odraslimi ter med odraslimi … Pomembna je torej kvaliteta stika odraslih z otroki, med zaposlenimi znotraj posameznih enot vrtca in z vodstvom vrtca ter med zaposlenimi in starši.

S prijemi povezovalne komunikacije lahko v to občutljivo okolje vnesemo kvalitete avtentičnega in povezovalnega izražanja, ranljivosti, empatičnega poslušanja ter pristne in zadovoljujoče odnose med zaposlenimi, otroki in starši.

Kako:

Preko praktičnih in teoretičnih delavnic in rednih srečanj, v katere se vključujejo zaposleni v vrtcu in starši, se bomo seznanili z elementi in vsebino povezovalne komunikacije.

Raziskovali bomo:
– Kakšen je jezik, ki nas povezuje in poglablja medosebni stik med otroki in odraslimi
– Kakšen je jezik, ki v naše odnose vnaša razdor
– Mediacijo pri konfliktih med otroki (povezovalno reševanje konfliktov)
– Vključevanje otrok v povezovanlno komuniciranje
– Načine za vzpostavljanje harmoničnih odnosov med osebjem in vodstvom vrtca
– Kako lahko rešujemo težave, ki nastanejo v odnosu med vzgojitelji in starši

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA v šolah

Šola je pogosto stresen prostor, tako za učitelje, kot tudi za učence in starše. V obilici nalog ter pomanjkanju časa že majhni nesporazumi hitro prerastejo v konflikte oziroma vplivajo na naše počutje. Povezovalna komunikacija nudi preproste in učinkovite metode, ki lahko v šolskem okolju pripomorejo k boljšim odnosom med učitelji in učenci, lažjemu razreševanju konfliktov, več sočutja in razumevanja med šolarji, večji povezanosti med učitelji, lažji in učinkovitejši komunikaciji s starši, spodbuja motivacijo za učenje ter tako pomaga ustvariti šolo kot sproščen in prijeten prostor za vse udeležene.

Organiziramo delavnice na naslednje teme:
– Gradnja sočutnega in pristnega stika z učenci
– Povezovalno učenje vseh vpletenih
– Povezovalna komunikacija s starši
– Sočutna in učinkovita komunikacija znotraj kolektiva učiteljev

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA za starše

Biti starš ni enostavna naloga. Poleg partnerstva, službe, skrbi za dom in otroke nas navadno čaka še mnogo preizkušenj, znotraj katerih se naša hrepenenja zlahka porazgubijo.

Da bi lahko v tej dinamični vlogi obdržali ravnovesje in stik s seboj ter smer, v katero si v življenju želimo, si lahko pomagamo z nekaterimi prijemi povezovalne komunikacije:
– Pri vzpostavljanju stika s seboj, z lastnimi občutki in potrebami
– Pri vzpostavljanju avtentičnega, ljubečega in zadovoljujočega odnosa do partnerja
– Pri vzpostavljanju stika z našimi otroki v vseh starostnih obdobjih
– Pri učinkovitem, avtentičnemu in povezovalnemu izražanju na delovnem mestu
– Pri krepitvi odnosov s prijatelji, sorodniki in z družino

Povezovalna komunikacija za starše se odvija v obliki srečanj odprtega in zaprtega tipa. Namen skupin je ozaveščanje vloge starševstva, ki temelji na enakopravnosti do otrok, sodelovanju in upoštevanju potreb vseh vpletenih družinskih članov.

Možne skupine za starše so:
– Skupina za starše z otroki, starimi od 0 do 3 let
– Skupina za starše z otroki, starimi od 4 do 7 let
– Skupina za starše z otroki, starimi od 7 do 14 let
– Skupina za starše mladostnikov, starih od 14 do 21 let
– Skupina za starše z otroki s posebnimi potrebami

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA ob žalovanju

V življenju se mnogokrat srečamo s spremembami in z različnimi vrstami izgub. Nekatere izgube nas močno pretresejo, druge zaznavamo kot manjše. Izgube doživljamo tudi ob življenjskih prehodih, ob zaključkih določenih obdobij. Proces žalovanja je pomemben, da se lahko zacelimo in ponovno odpremo življenju.

S pomočjo povezovalne komunikacije se lažje zacelimo, saj damo svojim občutkom in čustvom prostor. Ob ljubeči podpori boste lažje prepoznali, kaj vam je v življenju dragoceno, svojo pozornost boste lahko obrnili globoko vase in šli nato s  hvaležnostjo naprej.

Če ste doživeli izgubo zdravja, osebe, odnosa, upanja, službe, utečenega načina življenja ali kakšno drugo vrsto izgube, vas vabimo, da stopite v stik z nami.  

Kako:
– Individualna podpora
– Krogi žalovanja
– 2,5-dnevna odprta delavnica

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA – individualna srečanja

»Ne sovraži okoliščin, saj lahko spregledaš blagoslov.« Marshall R. Rosenberg

Naše življenjske poti niso prostrana polja, kjer nas obdajajo čudovita drevesa, rože in jasno nebo. Bolj so podobne cestam, ki se spremenijo v makadamske poti ali ozke in strme stezice, iz katerih včasih ne vidimo poti naprej.

Vsakič, ko se znajdemo v situaciji, iz katere ne vidimo izhoda, ali ko si želimo narediti korak naprej, pa nismo prepričani v katero smer, nam je lahko v veliko pomoč pogled »od zunaj«. Pomoč nekoga, ki bo razumel našo situacijo, vendar nam bo lahko pomagal videti širšo sliko.

Z individualno podporo oziroma coachingom vas z empatično prisotnostjo in stikom podpiramo, da pogledate izza svojih vsakodnevnih strategij k svojim hrepenenjem, potrebam, vrednotam, tendencam.

Tu je vaša skrita moč, od tu lahko črpate strategije za vsa življenjska področja, za vse življenjske cilje. Strategije, ki bodo izhajale iz vas, iz vaših globokih hrepenenj, vrednot … iz sebe. Saj nam je, ko izhajamo iz sebe, uresničevanje strategij v užitek.

Kje točno vam lahko pomagamo?

Povezovalna komunikacija podpira vsa področja življenja. Ob avtentičnem stiku in negovanju empatičnega poslušanja boste ob naši podpori našli svoje potrebe in strategije, ki vam odgovarjajo, da bo vaše življenje polno in zadovoljujoče.

Na osebnem področju: pri doseganju zastavljenih ciljev, pri osebnih odnosih, osebni rasti, večji učinkovitosti, zadovoljstvu, boljši komunikaciji in razumevanju …

Na poslovnem področju: pri razvijanju in negovanju kakovostnih medsebojnih odnosov, pri ustvarjanju in ohranjanju zdrave dinamike timov in skupin, pri suverenem komuniciranju, pri razreševanju konfliktov, pri doseganju zastavljenih ciljev, pri izboljšanju storitev in komunikaciji s strankami …

Kako vam pomagamo?

S celostnim pristopom vam pomagamo odkriti, kaj motivira vaša dejanja in vedenje ter s katerimi strategijami lahko ta hrepenenja, potrebe in vrednote krepite.

Pomagamo vam pogledati izza »težkih« besed in vaših prepričanj do jasne komunikacije, kjer ni obsojanja, kar tudi drugim omogoča, da vas razumejo in so se prostovoljno pripravljeni odzvati na vaše predloge, saj se počutijo upoštevani v celotnem procesu.

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA in reševanje konfliktov

Veliko ljudi je od najnežnejših let naprej razvilo strah pred konflikti – in žal pridobilo le malo orodij, kako v teh neprijetnih situacijah konstruktivno ravnati. Pristop povezovalne komunikacije je bil razvit ravno z namenom, kako preseči kulturno pogojene avtomatizme v konfliktih (tipa »boj ali beg«) ter ponuditi navdihujoče načine, kako konflikte prepoznati kot povabilo za krepitev stika s seboj in z drugimi ter ustvarjati rešitve, ki v največji možni meri upoštevajo potrebe vseh vpletenih.

Kako:

1. Odprte delavnice za preobrazbo konfliktov z zavestjo, znanjem in veščinami povezovalne komunikacije
(dolžina: od pol dneva do treh dni):
– Razumevanje dogajanja v sebi kot prvi korak h konstruktivnemu delovanju
– Veščine samoempatije, sočutnega sprejemanja in avtentičnega samoizražanja
– Vzpostavljanje dialoga v intenzivnih situacijah
– Delo na konkretnih primerih iz življenja/prakse udeležencev

2. Delavnice za zaprte skupine
– Kombinacija teoretičnih vložkov in aplikacije na konkretne izzive skupine
– Dolžina je odvisna od specifičnega konteksta skupine

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA in mediacija

Ko se odnosi začnejo krhati, ima to običajno visoko ceno (osebno, odnosno in materialno) tako za posameznike kot družine, organizacije ali skupnosti. Zunanja podpora je dragocena v kateri koli fazi – izkaže pa se, da prej ko jo poiščemo, lažje pridemo do rešitve.

Mediacija je strukturiran proces, ki ga vodi nevtralen mediator v duhu radikalnega spoštovanja do vseh vpletenih in z uporabo veščin povezovalne komunikacije. Mediator ustvari prostor, kjer se vpletene strani slišijo na globlji ravni potreb, vrednot, motivacijskih dejavnikov. Namen mediacije ni najti kompromis (saj pri le-tem vsaka stran nekaj izgubi), pač pa ustvariti tako kakovost stika med obema stranema, ki poraja rešitve, ki v največji meri upoštevajo potrebe vseh vpletenih.

Mediacija  lahko poteka med posameznikoma, znotraj tima/skupine ali med skupinami.

Kako:

 • Predhodno srečanje z vsako osebo/stranjo posamično v varnem okolju za razjasnitev namena, ustvarjanje zaupanja in slišanosti ključnih potreb in občutkov vsake strani
 • Največkrat serija srečanj po 60-120 min (odvisno od situacije)
 • Ustvarjanje prostora, v katerem je vsaka stran slišana v tem, kaj ji je res pomembno
 • V čustveno intenzivnih trenutkih mediator ustvarja prostor sočutja, ki prispeva h globlji slišanosti – brez presojanja, kaj je prav/narobe, kdo je kriv
 • Po vzpostavljenem stiku se v prostoru med obema stranema začno porajati rešitve, s katerimi obe strani lahko živita in delujeta
 • Dogovorjene rešitve se zapišejo
 • Določi se čas in način spremljanja izvajanja rešitev, ki je sprejemljiv za obe strani

 

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA in osebni razvoj

Krepitev stika s samim seboj je eden ključnih namenov in dragocenosti povezovalne komunikacije. Pozornost je najprej posvečena notranjemu dialogu s samim seboj: le-ta je velikokrat destruktiven, boleč in prepreden s krivdo. S povezovalno komunikacijo do samega sebe se naučimo pravočasno prepoznati, kaj nam naše telo in občutki sporočajo o zadovoljenosti naših potreb – in iskati konstruktivne načine, kako jih uresničiti.

Na delavnicah skozi poglobljen stik s samim seboj krepimo upanje, samozaupanje in zaupanje ne le do drugih, pač pa tudi do Življenja. S tem se odstre za polno življenje naših sanj in potencialov. Delavnica je primerna za vse, ki so že usvojili temelje povezovalne komunikacije.

Kako:

 • Negovanje sočutnega in podpornega nortanjega dialoga s samim seboj
 • Stik s telesom, ki nam pomaga sočutno objeti notranje doživljanje (zunanjih situacij) v katerem koli trenutku
 • Krepitev notranje moči, živosti in življenja v sebi
 • Prepoznavanje in preraščanje globokih prepričanj in avtomatičnih vzorcev mišljenja, ki zavirajo našo živost
 • Preobrazba bolečine, ki je v nas, ko naše potrebe niso zadovoljene
 • Razreševanje večjih in manjših življenjskih dilem, v katerih se znajdemo, in prepoznavanje konstruktivnih naslednjih korakov

Comments are closed

 • Prijava na novice
  Ostanite v stiku z nami. Prijavite se na naše novice, kjer vas bomo o novostih in dogodkih obveščali na vaš e-mail naslov, vendar ne več, kot enkrat mesečno.