Mostovi med nama – Ljubljana – Maj 2018


mostovi med nama

pozabljene veščine čutenja, zavedanja in komunikacije

Vabljeni na dvodnevno praktično zasnovano delavnico povezovalne komunikacije, ki bo potekala


26. in 27. maja 2018, v Ljubljani


 • Kako graditi mostove in celovitejše zaživeti v svojih odnosih?

 • Kako ostati v stiku s sabo in drugimi v stresnih in neprijetnih situacijah?

 • Kako komunicirati, da bom resnično slišan, razumljen in upoštevan?

 • Kaj je pravo sporočilo izza izrečenih besed, ki so nam neprijetne?

Priučeni mehanizmi pogosto delujejo le v skladu z našimi željami in mislimi, ne prepoznavajo pa naših in sogovornikovih trenutnih notranjih potreb. Včasih lahko že mali subtilni premiki in ozaveščanje prinesejo spremembe v odnosu do nas samih in drugih ravno tam, kjer smo mislili, da smo obstali nerazumljeni.

Povezovalna komunikacija v vaše življenje lahko prinese:
• večjo povezanost in sproščenost v vseh situacijah,
• bolj iskrene in avtentične odnose,
• lažjo in jasnejšo komunikacijo v neprijetnih situacijah,
• lažje prevzemanje odgovornosti in več spoštovanja,
• zavedanje sebe, čutenja, čustev in prepoznavanje lastnih potreb,
• manj konfliktov ter lažje reševanje le teh, če do njih pride.

Preko izkušnje različnih govornih in gibalnih metod boste imeli možnost v zavedanje našega notranjega delovanja vključiti tudi vaše telo.

Izobraževanje povezovalne komunikacije temelji na veščinah nenasilne komunikacije, v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa h komunikaciji. V odnose prinaša večje razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično povezanost, sproščenost, veselje in radost.
Osredotočali se bomo na raziskovanje preko gibalnih izraznosti, subtilne zaznave in krepili komunikacijo s čutilnim zaznavnim telesom. Odsotnost stika in komunikacije z našim lastnim svetom, potrebami ter hotenji, se na svojevrstne načine izraža tudi in predvsem v naših telesih
.

Delavnica je izrazito praktično naravnana in bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja. Skozi praktične vaje bomo raziskovali vaše lastne vrednote in vedenja, na vaših konkretnih primerih. Spoznali se bomo z osnovnimi veščinami, usmeritvami in pristopi povezovalne komunikacije, ki delujejo na vseh življenjskih področjih.

Udeleženci boste na delavnici lahko osvojili naslednja znanja in veščine:
   • empatičnega poslušanja, kot ključa do dobrih odnosov,
   • prepoznavanja in razumevanja občutkov in potreb vseh vpletenih,
   • zavedanja lastnega telesa, čutenja in občutkov,
   • avtentično in jasno samo-izražanje skozi govor in gibanje,
   • prepoznavanje razdiralnega in uporaba povezovalnega jezika telesa in besed,
   • ostajati miren in ohranjati stik s sabo v zahtevnih in stresnih situacijah,
   • prepoznavati potrebe izza različnih vedenj (kričanje, pretepanje, apatija, …) in
   • načine, kako se konstruktivno odzvati v različnih situacijah

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani, v soboto in nedeljo,
26. in 27. maja 2018, oba dneva od 9:00 do 17:30 ure.
Cena dvodnevne delavnice znaša:
100 EUR za posameznika oz. 170 EUR za par.
Za zgodnje prijave*
je cena 85 EUR za posameznika oz. 150 EUR, če pridete v paru.

*(Cena za zgodnje prijave velja do vključno 17. maja 2018)

Udeleženci tega dvodnevnega izobraževanja pridobite možnost vadbe na srečanjih skupine za nenasilno komunikacijo v Ljubljani, ki potekajo dvakrat mesečno.

 

Prijavite se lahko tukaj.

 

Informacije: e-mail: povezovalna.komunikacija@gmail.com,
gsm: Nayeli – Špela: 040 201 613 ; Dmitriy: 068 176 373
https://povezovalna-komunikacija.si/ , https://www.facebook.com/PovezovalnaKomunikacija

 

O naju:

Nayeli – Špela Peterlin

Nayeli sem psihologinja, plesalka, trenerka mehkih veščin in ustanoviteljica društva MOAVE, ki spodbuja avtentičnost, izraznost in celostni razvoja preko gibanja.

Na delavnicah udeležence spodbujam k raziskovanju lastnih vzorcev in načinov gibanja, kar ustvarja polje za krepitev odnosa med mentalnim-fizičnim in čustvenim telesom.

Sem raziskovalka vsega, kar v meni povzroča premike in posledično udeležence rada povabim na potovanje, ki jim bo telesno kot mentalno omogočilo vpoglede v lasten notranji svet.

 

 

Dmitriy Kopina

Dmitriy sem v prvi vrsti človek, sicer pa goreč raziskovalec življenja, ljubitelj narave in vsega živega. Moje poslanstvo je nuditi podporo posameznikom pri iskanju njim lastne poti, polnosti življenja in zavedanja z namenom povezovanja, sodelovanja, gradnje skupnosti, izboljševanja odnosov in kvalitete življenja.

Delujem kot trener, strokovnjak, vodja, coach, oče in učitelj na osebnih in poslovnih področjih. Ob tem sem izkušen komunikator, dolgoletni praktik na področju partnerskih odnosov in povezovalne komunikacije. Sem v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC).

Po izobrazbi sem magister ekonomskih in poslovnih ved, z več kot 30 let izkušenj pri vodenju, skupinskem delu, organiziranju in izobraževanju v različnih domačih in mednarodnih okoljih.

 

Comments are closed