Domov

Povezovalna (nenasilna) komunikacija je globalno uveljavljen pristop, ki obsega naravnanost, veščine in orodja za opolnomočujoče, avtentično, sočutno in sodelovalno delovanje – tako v osebnem, organizacijskem, skupnostnem, kot tudi sistemskem kontekstu.

Povezovalna komunikacija je več kot zgolj komunikacijski model – je povabilo v soustvarjanje sveta, v katerem je osnova za (so)delovanje globlje razumevanje potreb in vrednot vseh vpletenih; ne pa prisila, zahteve, sram ali krivda.

Z ozaveščanjem notranjih vzgibov – kot so potrebe in vrednote – pri sebi in drugih vzpostavimo polje slišanosti in razumljenosti, ki omogoča soustvarjanje rešitev, katere v največji možni meri upoštevajo potrebe vseh vpletenih.

Povezovalno komunikacijo je v sedemdesetih letih 20. stoletja razvil dr. Marshall R. Rosenberg; od takrat pa doživlja razmah po vseh celinah; v pomoč je tako vodjem, mediatorjem, staršem, aktivistom, kot tudi drugim agentom sprememb.

 

Delavnice povezovalne komunikacije

Comments are closed